<address id="75dbx"><sub id="75dbx"></sub></address>

   <big id="75dbx"><progress id="75dbx"></progress></big>

   <ruby id="75dbx"><font id="75dbx"></font></ruby>

    Free Word Search


    Search by Topic

    • Keyword
     Industry
     Purpose
     Expert
     Area

    HOME About NRI NRI Executives

    Corporate Data

    NRI Executives

    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn

    As of June 2021

    Members of the Board / Audit & Supervisory Board Members

    Chairman and President & CEO, Representative Director, Member of the Board Shingo Konomoto
    Vice Chairman, Member of the Board Yasuo Fukami
    Hironori Momose
    Senior Executive Managing Director, Representative Director, Member of the Board Hidenori Anzai
    Senior Executive Managing Director, Member of the Board Ken Ebato
    Members of the Board Hiroshi Funakura
    Hideaki Omiya *1
    Shinoi Sakata *1
    Tetsuji Ohashi *1
    Audit & Supervisory Board Members Takuhito Sakata
    Kohei Sato *2
    Motoya Nishimura
    Kiyotaka Yamazaki *2
    Kenkichi Kosakai *2

    Senior Managing Directors

    Senior Executive Managing Directors Hajime Ueda
    Shigeki Hayashi
    Hiroshi Masutani
    Tomoshiro Takemoto
    Hirofumi Tatematsu
    Shuji Tateno
    Senior Corporate Managing Directors Fumihiko Sagano
    Yoichi Inada
    Minoru Yokote
    Namiki Kubo
    Yuichi Higo
    Tohru Yasumaru
    Tomohiko Noguchi
    Susumu Nishimoto
    Yoshihiko Sunaga
    Senior Managing Directors Katsutoshi Murakami
    Hisao Nakajima
    Yasushi Kobara
    Shoichi Ohno
    Akira Matsumoto
    Tetsuro Watanabe
    Shigekazu Ohmoto
    Hiroyuki Kawanami
    Sonoko Kitagawa
    Jun Odashima
    Yasuki Nakamaru
    Takeshi Hihara
    Masaaki Yamazaki
    Koji Shimizu
    Hiroshi Koike
    Ichiro Morisawa
    Kazuya Kobayashi
    Noriyasu Kogure
    Kaga Yanagisawa
    Kotaro Gunji
    Hideki Saito
    Katsuya Mori

    Managing Directors

    Managing Directors Takefumi Ikeya
    Noriyuki Takeda
    Masashi Shimizu
    Noriyuki Kobayashi
    Toshifumi Hara
    Akihiro Kamei
    Hiroyuki Nakayama
    Takao Yamaguchi
    Counselors Tomoyasu Miura
    Naohiro Sako
    Research Director Yasuki Okai
    Kotaro Kuwazu
    Fumihiko Kamio
    Fellow Minoru Aoshima

    *1. Outside directors
    *2. Outside Audit & Supervisory Board Members

    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn